Thursday, January 7, 2016

STAIRWAY TO HEAVEN

Postoji dama koja je sigurna da sve što sija zlato je
I ona kupuje stube do neba
Kad stigne tamo ona zna, ako riznice sve su zatvorene
S riječju može dobiti ono po što je došla
I ona kupuje stube do neba

Nalazi se znak na zidu, ali ona želi biti sigurna
Jer znaš da ponekad riječi imaju dva značenja
Na stablu pored potoka je ptica pjevica koja pjeva
Ponekad sve naše misli sumnjive su
Radoznalim to me čini

Ima osjećaj koji me obuzme kad gledam na zapad
I moj duh vapaji za odlaskom
U svojim mislima sam vidio prstenove dima preko stabala
I glasove od onih koji stoje gledajući
Radoznalim to me čini, to me stvarno čini radoznalim

I šaputa se da će nas uskoro
Ako svi zasviramo istu melodiju
Gajdaš odvesti do objašnjenja
I novi dan će svanuti za one koji dugo čekaju
I šume će odjeknuti smijehom

Ako se nalazi komešanje u tvojoj živici
Nemoj biti uzbunjena sada
To je samo proljetno čišćenje za majsku kraljicu
Da, postoje dvije staze kojima možeš ići
Ali na kraju krajeva
Još uvijek ima vremena da promjeniš put na kojem si
To me čini radoznalim

Zuji ti u glavi i neće da prestane
U slučaju da ne znaš, gajdaš te zvao da mu se pridružiš
Draga damo, čuješ li kako vjetar puše
I da li znaš da tvoje stube leže na vjetru koji šapuče


I dok krivudamo niz put
Naše sjenke višle nego naša duša
Tamo šeta dama koju svi znamo
Koja zrači bijelim svjetlom i želi biti vidljiva
Kako se sve još uvijek pretvara u zlato
I ako slušaš vrlo pažljivo
Melodija će ti doći na kraju
Kad svi su jedno i jedan je sve
Biti kamen a ne kotrljati se
I ona kupuje stube do neba
Invitation to Inspiration
A.B.
Love, ITI

1 comment: