Tuesday, March 6, 2012

WINGLIKE CREATURES, DO NOT FEAR!


Winglike creatures, do not fear!

The creativity does not find it's own meaning within the cages of the material and it is immune against the judgement on the final act...The creativity accepts comprehension...and the comprehension means a successful transfer of the message, it permits the growth, it represents the new , live process...

The creativity finds satisfaction in the untouchable , it is a reward to itself and the ideas on their journey toward the incarnation and the creation alone of the work ( of art ) testifies of a creature that feels and thinks deeply, it witnesses about the creature that in chaos of degraded words and shapes remains clean of the ways of the mass and finds a proper language to express the eternal and timeless...

I DO NOT WISH TO WALK IF I CAN FLAP MY WINGS!!!! 


                                                                         Massimo Scolari, " Reconstruction of  'Wings' on the roof of the School of Architecture IUAV,  Università di Venezia, Santa Marta , " 1992  ( G. Basilico ) (via)Krilata bića, ne strepite!

Stvaralaštvo ne nalazi svoj smisao u kavezima materijalnog, imuno je na sud o konačnom djelu…Stvaralaštvo prihvaća razumijevanje…a razumijevanje znači uspjeli prijenos poruke, dozvoljava rast, predstavlja novi, živi proces…

Stvaralaštvo pronalazi zadovoljenje u onom neopipljivom, samo je sebi nagrada, a ideje na svom putu prema otjelovljenju i sam proces nastajanja ( umjetničkog) djela svjedoče o biću koje duboko osjeća i promislja, o biću koje u kaosu obezvrijeđenih rijeci i oblika ostaje čisto od načina mase i pronalazi svoj vlastiti jezik za izricanje onog vječnog i bezvremenskog…

     NE ŽELIM HODATI AKO MOGU ZAMAHNUTI KRILIMA!                                                                 
                                                                                                                                                Sanja Mrša Vukman


No comments:

Post a Comment